GRATIS VERZENDING voor Frankrijk, België en Nederland zonder minimum afname

Algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN GEBRUIKSVOORWAARDEN

----

OVERZICHT

Deze website wordt beheerd door Tatanka Detection. Op deze site verwijzen de termen "wij", "onze" en "onze" naar Tatanka-detectie. Tatanka-detectie biedt deze website aan, inclusief alle informatie, tools en diensten die op deze website beschikbaar zijn voor u, de gebruiker, op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen, beleid en kennisgevingen die hier worden vermeld.

Door deze site te bezoeken en / of een van onze producten te kopen, neemt u deel aan onze "Service" en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende voorwaarden ("Algemene verkoopvoorwaarden", "Algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden" , "Voorwaarden"), inclusief eventuele aanvullende voorwaarden, bepalingen en beleid waarnaar hierin wordt verwezen en / of toegankelijk via een hyperlink. Deze algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van deze site, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers die op de site browsen, die verkopers, klanten, handelaars en / of content bijdragers.

Lees deze algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website bezoekt of gebruikt. Door een deel van deze site te bezoeken of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, mag u de website niet bezoeken of de daarin aangeboden diensten gebruiken. Indien deze algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden worden beschouwd als een aanbod, is aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden.

Alle nieuwe functies en tools die op een later tijdstip aan deze winkel worden toegevoegd, vallen ook onder deze algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden. Op deze pagina kunt u te allen tijde de meest recente versie van de Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden raadplegen. We behouden ons het recht voor om een deel van deze algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en / of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren om te zien of er wijzigingen zijn aangebracht. Uw voortdurende gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van eventuele wijzigingen houdt in dat u deze wijzigingen accepteert.

Onze winkel wordt gehost op Shopify Inc. Ze bieden ons het e-commerceplatform waarmee we onze producten en diensten aan u kunnen verkopen.

 

ARTIKEL 1 - GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN ONZE ONLINE WINKEL

Door deze algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden te accepteren, verklaart u dat u meerderjarig bent in uw land, staat of provincie en dat u ons toestemming hebt gegeven om een meerderjarige u bent verantwoordelijk voor het gebruik van deze website.

Het gebruik van onze producten voor enig onwettig of ongeautoriseerd doel is verboden, en u mag tijdens het gebruik van de Service de wetten van uw rechtsgebied niet overtreden (inclusief maar niet beperkt tot de wetten met betrekking tot auteursrechten).

U mag geen wormen, virussen of enige andere code van destructieve aard verzenden.

Elke schending of schending van deze algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden zal resulteren in de onmiddellijke beëindiging van uw diensten.

 

ARTIKEL 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN

We behouden ons het recht voor om op elk moment en om welke reden dan ook de toegang tot de Services te weigeren.

U begrijpt dat uw inhoud (met uitzondering van uw creditcardgegevens) onversleuteld kan worden overgedragen, en dit impliceert (a) transmissies over verschillende netwerken; en (b) veranderingen om te voldoen aan en aan te passen aan technische vereisten voor het verbinden van netwerken of apparaten. Creditcardinformatie wordt altijd gecodeerd tijdens verzending via netwerken.

U stemt ermee in om geen enkel deel van de Service of het gebruik van de Service, of enige toegang tot de Service of contact op de website via welke de Service wordt geleverd, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren zonder toestemming. uitdrukkelijke schriftelijke kennisgeving van ons.

De titels die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn bedoeld voor uw gemak en zullen deze voorwaarden niet beperken of beïnvloeden.

 

ARTIKEL 3 - NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN INFORMATIE

Wij zijn niet verantwoordelijk als de informatie die beschikbaar is op deze site niet juist, volledig of actueel is. De inhoud van deze site is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en mag niet uw enige informatiebron vormen voor het nemen van beslissingen, zonder eerst nauwkeurigere, volledige en up-to-date informatiebronnen te raadplegen. Als u besluit om te vertrouwen op de inhoud die op deze site wordt gepresenteerd, doet u dit op eigen risico.

Deze site kan bepaalde eerdere informatie bevatten. Deze voorafgaande informatie is van nature niet up-to-date en wordt alleen ter informatie verstrekt. We behouden het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar we zijn niet verplicht om de informatie op onze site bij te werken. U gaat ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor het volgen van wijzigingen op onze site.

 

ARTIKEL 4 - WIJZIGINGEN IN DE SERVICE EN PRIJZEN

De prijzen van onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

We behouden ons het recht voor om de Service (en elk deel of de inhoud van de Service) op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten.

Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of enige andere derde partij voor enige prijswijziging, opschorting of onderbreking van de Service.

 

ARTIKEL 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)

Bepaalde producten of diensten zijn mogelijk exclusief online beschikbaar op onze website. Deze producten of diensten zijn mogelijk beschikbaar in beperkte hoeveelheden en kunnen alleen worden geretourneerd of geruild in overeenstemming met ons retourbeleid.

We hebben ons best gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in onze winkel verschijnen zo duidelijk mogelijk weer te geven. We kunnen niet garanderen dat de weergave van kleuren op uw computerscherm nauwkeurig zal zijn.

We behouden ons het recht voor, maar zijn hiertoe niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten te beperken tot een persoon en in elke geografische regio of jurisdictie. We zouden dit recht van geval tot geval kunnen uitoefenen. We behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van een product of dienst die we aanbieden te beperken. Alle productbeschrijvingen en productprijzen kunnen naar eigen goeddunken op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. We behouden ons het recht voor om op elk moment te stoppen met het aanbieden van een product. Elke dienst of productaanbieding op deze site is ongeldig waar dit bij wet verboden is.

We garanderen niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of andere handelswaar die u hebt verkregen of gekocht, aan uw verwachtingen zal voldoen, of dat eventuele fouten in de Service zullen worden gecorrigeerd.

 

ARTIKEL 6 - NAUWKEURIGHEID VAN FACTURERING EN ACCOUNTINFORMATIE

We behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. We kunnen, naar eigen goeddunken, de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling verminderen of annuleren. Deze beperkingen kunnen betrekking hebben op bestellingen die zijn geplaatst door of vanaf dezelfde klantaccount, dezelfde creditcard en / of bestellingen die hetzelfde factuur- en / of verzendadres gebruiken. In het geval dat we een bestelling wijzigen of als we deze annuleren, kunnen we proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact met u op te nemen via het e-mailadres en / of factuuradres / telefoonnummer dat op dat moment is opgegeven de bestelling is geplaatst. We behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons oordeel, mogelijk afkomstig lijken te zijn van handelaars, wederverkopers of distributeurs.

U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige bestel- en accountinformatie te verstrekken voor alle bestellingen die in onze winkel worden geplaatst. U stemt ermee in om uw account en andere informatie, inclusief uw e-mailadres, creditcardnummers en vervaldatums, onmiddellijk bij te werken, zodat we kunnen pushen om uw transacties te voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen.

Raadpleeg ons retourbeleid voor meer informatie.

 

ARTIKEL 7 - OPTIONELE HULPMIDDELEN

We kunnen u toegang geven tot tools van derden waarop we geen toezicht houden, geen controle uitoefenen of geen invloed uitoefenen.

U erkent en gaat ermee akkoord dat wij toegang bieden tot dergelijke tools "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar" zonder enige garantie, verklaring of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. We hebben geen wettelijke aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze optionele tools van derden.

Als u gebruikmaakt van de optionele tools die op de site worden aangeboden, doet u dit op eigen risico en naar eigen goeddunken, en dient u de voorwaarden te raadplegen waarop dergelijke tools worden aangeboden door de relevante externe aanbieder (s).

We kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en / of nieuwe functies op onze site aanbieden (inclusief nieuwe tools en bronnen). Deze nieuwe functionaliteiten en deze nieuwe diensten vallen ook onder deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden.

 

ARTIKEL 8 - LINKS VAN DERDEN

Bepaalde inhoud, producten en services die beschikbaar zijn via onze service, kunnen materiaal van derden bevatten.

Links van derden op deze site kunnen u doorverwijzen naar websites van derden die niet aan ons zijn gelieerd. We zijn niet verplicht om de inhoud of nauwkeurigheid van dergelijke sites te beoordelen of te evalueren, en we geven geen garantie of aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor enige inhoud, website, product, dienst of ander materiaal dat toegankelijk is op of van deze sites van derden.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige schade of schade die verband houdt met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud of enige andere transactie die wordt uitgevoerd in verband met deze websites van derden. Lees het beleid en de praktijken van derden zorgvuldig door en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen met betrekking tot de producten van deze derden dienen bij diezelfde derden te worden ingediend.

 

ARTIKEL 9 - OPMERKINGEN, SUGGESTIES EN ANDERE VOORSTELLEN VAN GEBRUIKERS

Als u op ons verzoek specifieke inhoud indient (bijvoorbeeld om deel te nemen aan wedstrijden), of als u zonder ons verzoek creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of ander materiaal stuurt, of u nu online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk "opmerkingen") bent, u verleent ons het recht om te allen tijde en zonder beperking te bewerken, kopiëren, publiceren, verspreiden , om te vertalen en anderszins te gebruiken en in alle media eventuele opmerkingen die u ons stuurt. We zijn niet verplicht (1) om de vertrouwelijkheid van opmerkingen te bewaren en dat mogen we ook niet doen; (2) om eender wie een vergoeding te betalen voor eventuele opmerkingen; (3) om te reageren op opmerkingen.

We zijn mogelijk, maar zijn niet verplicht om dit te doen, inhoud controleren, bewerken of verwijderen waarvan we naar eigen goeddunken denken dat deze illegaal, beledigend, bedreigend, beledigend, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins verwerpelijk is, of die inbreuk maakt op enig intellectueel eigendom of deze algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden.

U stemt ermee in om opmerkingen te schrijven die de rechten van derden niet schenden, inclusief auteursrechten, handelsmerken, privacy, persoonlijkheid of andere persoonlijke of eigendomsrechten. U gaat er ook mee akkoord dat uw opmerkingen geen illegale, lasterlijke, aanstootgevende of obscene inhoud zullen bevatten, noch computervirussen of andere kwaadaardige software die op enigerlei wijze de werking van de Dienst zouden kunnen beïnvloeden. of een andere bijbehorende website. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, zich voordoen als iemand die u niet bent, of proberen ons en / of derden te misleiden met betrekking tot de oorsprong van uw opmerkingen. U bent volledig verantwoordelijk voor alle opmerkingen die u plaatst en hun nauwkeurigheid. We nemen geen verantwoordelijkheid en wijzen elke aansprakelijkheid af voor eventuele opmerkingen die u plaatst of voor andere berichten van derden.

 

ARTIKEL 10 - PERSOONLIJKE INFORMATIE

De verzending van uw persoonlijke gegevens naar onze winkel wordt beheerst door ons privacybeleid. Klik hier om ons privacybeleid te bekijken.

 

ARTIKEL 11 - FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN WEGLATINGEN

Van tijd tot tijd kan er informatie op onze site of in de Service staan die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen kan bevatten die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, vergoedingen. productverzending, levertijden en beschikbaarheid. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden en weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren, als enige informatie in de Service of op een gerelateerde website onjuist is. , op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving (ook nadat u uw bestelling heeft geplaatst).

We zijn niet verplicht om informatie in de Service of op een gerelateerde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, inclusief maar niet beperkt tot prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet. Er mag geen enkele ingestelde update- of verversingsdatum in de Service of op een gerelateerde website in aanmerking worden genomen bij het concluderen dat de informatie in de Service of op een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.

 

 

ARTIKEL 12 - VERBODEN GEBRUIK

Naast de verbodsbepalingen die zijn uiteengezet in de Algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden, is het verboden om de site of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor illegale doeleinden; (b) om anderen ertoe te brengen illegale handelingen te verrichten of eraan deel te nemen; (c) om enige regionale verordening of enige internationale, federale, provinciale of nationale wet, regel of regelgeving te schenden; (d) om inbreuk te maken op onze intellectuele eigendomsrechten of die van derden; (e) om iemand lastig te vallen, te misbruiken, te beledigen, te kwetsen, te belasteren, te belasteren, te kleineren, te intimideren of te discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationaliteit of handicap; (f) om valse of misleidende informatie te verstrekken; (g) om virussen of enig ander type kwaadaardige code te uploaden of te verzenden die zal of zou kunnen worden gebruikt op een manier die de functionaliteit of werking van de Service of een bijbehorende, onafhankelijke of internetwebsite in gevaar brengt; (h) om de persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen; (i) om te spammen, phishing, een domein te kapen, informatie af te persen, te bladeren, het web te verkennen of te scannen (of een andere bron); (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) om de beveiligingsmaatregelen van onze Service, een andere website of internet te schenden of te omzeilen. We behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of een gerelateerde website te beëindigen wegens schending van verboden gebruik.

 

ARTIKEL 13 - UITSLUITING VAN GARANTIES EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

We garanderen niet of beweren niet dat uw gebruik van onze Service ononderbroken, snel, veilig of foutloos zal zijn.

We kunnen niet garanderen dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de Service nauwkeurig of betrouwbaar zullen zijn.

U stemt ermee in dat we van tijd tot tijd de Service voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de Service op elk moment kunnen annuleren zonder u hiervan eerst op de hoogte te stellen.

U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat uw gebruik van de Service, of uw onvermogen om deze te gebruiken, op eigen risico is. De Service en alle producten en services die via de Service aan u worden geleverd, worden (tenzij uitdrukkelijk door ons anders vermeld) geleverd "in de huidige staat" en "zoals beschikbaar" voor uw gebruik, zonder vertegenwoordiging, zonder garanties en zonder enige vorm van voorwaarden, expliciet of impliciet, inclusief alle impliciete garanties van verhandelbaarheid of verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en vrijwaring van inbreuk.

Tatanka-detectie, onze directeuren, managers, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners en licentiegevers kunnen op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor enig letsel, verlies, claim of directe, indirecte, incidentele, punitieve schade , speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief maar niet beperkt tot gederfde winst, inkomsten, besparingen, gegevens, vervangingskosten of gelijkaardige schade, of deze nu contractueel is , onrechtmatige daad (zelfs in het geval van nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit uw gebruik van een dienst of product afgeleid van deze Service, of met betrekking tot enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de Service of van enig product, inclusief maar niet beperkt tot fouten of weglatingen in enige inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de Service of enige inhoud (o een product) geplaatst, verzonden of anderszins beschikbaar gesteld via de Service, zelfs als u op de hoogte bent gebracht van de mogelijkheid dat ze kunnen voorkomen. Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, is onze aansprakelijkheid beperkt tot de maximale mate die wettelijk is toegestaan.

 

 

ARTIKEL 14 - VRIJWARING

U stemt ermee in om te vrijwaren, te verdedigen en te beschermen Tatanka-detectie, onze moedermaatschappij, onze dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, managers, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers, met betrekking tot elke claim of verzoek, inclusief redelijke vergoedingen van advocaat, gemaakt door een derde partij vanwege of voortvloeiend uit uw schending van deze algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden of de documenten waarnaar ze verwijzen, of uw schending van enige wet of de rechten van een derde partij.

 

ARTIKEL 15 - ONDERSCHEIDBAARHEID

In het geval dat een bepaling van deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden als onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, kan deze bepaling niettemin worden toegepast voor zover wettelijk toegestaan, en moet het niet-toepasselijke deel worden beschouwd als Los van deze algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden, mag deze dissociatie de geldigheid en toepasselijkheid van alle overige overige bepalingen niet aantasten.

 

ARTIKEL 16 - BEËINDIGING

De verplichtingen en verantwoordelijkheden die de partijen zijn aangegaan vóór de beëindigingsdatum blijven van kracht na beëindiging van deze overeenkomst voor alle doeleinden.

Deze algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat ze door u worden beëindigd of niet. U kunt deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden op elk moment beëindigen door ons te laten weten dat u onze Diensten niet langer wenst te gebruiken, of wanneer u stopt met het gebruik van onze site.

Als we naar eigen goeddunken van mening zijn dat u niet succesvol bent, of als we vermoeden dat u niet aan de voorwaarden van deze verkoop- en gebruiksvoorwaarden heeft kunnen voldoen, kunnen we deze overeenkomst ook op elk moment beëindigen zonder u hiervan op de hoogte te stellen. vooraf en u blijft verantwoordelijk voor alle verschuldigde bedragen tot de beëindigingsdatum (inclusief deze), en / of we kunnen u de toegang tot onze Services (of een deel daarvan ).

 

ARTIKEL 17 - INTEGRALITEIT VAN DE OVEREENKOMST

Elk verzuim van onze kant om enig recht of enige bepaling van deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden uit te oefenen of toe te passen, mag niet betekenen dat we afstand doen van dit recht of deze bepaling.

Deze algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden of enig ander operationeel beleid of regel die we op deze site of in verband met de service plaatsen, vormen de volledige afspraak en afspraak tussen u en ons en regelen uw gebruik van de Service, en vervangt alle mededelingen, voorstellen en alle overeenkomsten, eerdere en hedendaagse, mondelinge of schriftelijke overeenkomsten tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot eerdere versies van de Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden).

Elke onduidelijkheid over de interpretatie van deze algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden mag niet in het nadeel van de opsteller worden geïnterpreteerd.

 

ARTIKEL 18 - TOEPASSELIJK RECHT

Deze algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden, evenals elke andere afzonderlijke overeenkomst waarmee wij u diensten verlenen, worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wetten die van kracht zijn op 1 impasse Marcel Bonneau, Benon, 17170, Frankrijk.

 

ARTIKEL 19 - WIJZIGING VAN DE ALGEMENE VERKOOP- EN GEBRUIKSVOORWAARDEN

Op deze pagina kunt u te allen tijde de meest recente versie van de Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden raadplegen.

We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken een deel van deze verkoop- en gebruiksvoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze site te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze site regelmatig te bezoeken om te controleren of er wijzigingen zijn aangebracht. Uw voortdurende gebruik van of toegang tot onze site na het plaatsen van eventuele wijzigingen in deze algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden houdt in dat u deze wijzigingen accepteert.

 

ARTIKEL 20 - CONTACTINFORMATIE

Vragen over de algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden moeten naar tatanka-detection@orange.fr worden gestuurd.

GRATIS VERZENDING Mondial Relay

GRATIS VERZENDING Mondial Relay

Verzending binnen 1 à 2 dagen

14 DAGEN

14 DAGEN

Geldteruggarantie

99% TEVREDEN

99% TEVREDEN

Onze klanten hebben ons beoordeeld met 4.8 / 5

VEILIGE BETALING

VEILIGE BETALING

SSL-coderingstechnologie

Nederlands nl

Een cadeau voor jou


Krijg 5% korting met de code

CODEER HIER

Ik profiteer er van!
X